Translate

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Η τελική πρόταση του ΕΚΑΒ προς το Υπουργείο, για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Στις 25-07-2013 έγινε προγραμματισμένη σύσκεψη στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, με σκοπό την κατάθεση πρότασης εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΚΑΒ, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, για τις προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος «Διασώστη - Πληρώματος  Ασθενοφόρου» σύμφωνα με το Π.Δ. / 62 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κος Παπαγιαννίδης Δημήτριος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κος Συγγελάκης Αριστομένης

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Αθήνας κος Τσανικλίδης Μανώλης

Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας κος Πύρρος Δημήτριος

Ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΚΑΒ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ και

Η Π.Ο.Π. ΕΚΑΒ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ και η ΠΟΠ ΕΚΑΒ κατέθεσαν τις προτάσεις τους και έγινε διαλογική συζήτηση χωρίς να ληφθεί απόφαση.Στις 30-07-2013 έγινε νέα συνάντηση, στην οποία αποφασίσθηκε να κατατεθεί πρόταση, με την οποία ΟΛΟΙ οι εν ενεργεία εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ – πληρώματα ασθενοφόρων να μπορούν να τους χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Όπως το προβλέψαμε δηλαδή και το αναφέραμε σε προηγούμενες αναρτήσεις, χωρίς να γνωρίζουμε τι συζητούσε η Επιτροπή. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε καθαρά σε απόφαση της πλειοψηφίας των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων. Για να δούμε λοιπόν, με θέσεις και ονόματα, τι αποφάσισε το Σωματείο της Αθήνας. Με την θέση της ΠΟΠ ΕΚΑΒ, ελπίζω να ασχοληθούν τα μέλη της.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ συζήτησε το θέμα της άδειας σε 2 Δ.Σ.

Το πρώτο Δ.Σ. έγινε στις 24-04-2013
ΘΕΜΑ 5 :  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Πρόεδρος - Χούσος Ιωάννης - Ε.Σ.Κ.Ε. - Κιτσόπουλος Αλέξιος, Κοινή εισήγηση: Μετά το Π.Δ. 62/2007 το οποίο καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα μας δίνεται η δυνατότητα έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κατατεθεί άμεσα πρόταση έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και να σταματήσει το παράδοξο που μέχρι σήμερα γίνεται, οποιοσδήποτε ανειδίκευτος από οποιονδήποτε φορέα ακόμα και από αγροτικούς συνεταιρισμούς να προσφέρει  υπηρεσίες προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες . Οι προϋποθέσεις που πρέπει να καθοριστούν για την χορήγηση της προτείνουμε να είναι το πτυχίο του ΙΕΚ-ΕΚΑΒ ή η βεβαίωση αποφοίτησης από το ΠΕΚΠΑ.
   Επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα για τους ήδη εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο αριθμό σεμιναρίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδικευμένων σεμιναρίων BLS και PHTLS να χορηγείτε  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
   Επίσης για τους αποφοίτους του ΙΕΚ ΕΚΑΒ να λογίζεται ως πρακτική άσκηση η εκπαίδευση του τέταρτου εξαμήνου που στην πράξη είναι πρακτική άσκηση.   
  Επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε βάθος δεκαετίας, οι ήδη εργαζόμενοι που δεν έχουν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις να τις αποκτήσουν.

Καλτσούδας Γεώργιος-ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνάδελφοι, συμφωνώ με τις τοποθετήσεις των δύο παρατάξεων (ΔΑΚΕ-ΕΣΚΕ) και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, αφορά πρώτα από όλα τον ασθενή και μετά την διασφάλιση των πληρωμάτων-διασωστών που θα έρθουν στο ΕΚΑΒ.
   Μπορούμε μέσα σε μια πενταετία να εκπαιδεύσουμε όλους τους εργαζόμενους που δεν έχουν τελειώσει το ΙΕΚ-ΕΚΑΒ. Είτε μέσα από το ΕΣΠΑ είτε σαν ΚΕΚ, τα ταχύρυθμα τμήματα μπορούν να επιδοτηθούν έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πρωινή βάρδια και το απόγευμα να φοιτούν στο ταχύρυθμο, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα τους εφόσον επιδοτείται και παράλληλα αναβαθμίζεται και η υπηρεσία μας.

Μπαρκονίκος- ΤΑΣ ΕΚΑΒ: Συνάδελφοι, η  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος πρέπει να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους μέχρι σήμερα. Η υπηρεσία να μεριμνήσει υποχρεωτικά να εκπαιδεύσει όλους τους εργαζόμενους από πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης BLS, ILS και PHTLS.

Ζέρβας Θεόδωρος -Α.Σ.Δ.: Συμφωνώ με την πρόταση του ΤΑΣ- ΕΚΑΒ και συμπληρώνω ότι το συγκεκριμένο θέμα για την χρονική στιγμή που έρχεται θέλει μεγάλη προσοχή και πρέπει να εξασφαλίσει όλους τους εργαζόμενους στην δουλειά και όχι να διχάσει.

Το θέμα διακόπτεται για την επόμενη συνεδρίαση.Το δεύτερο Δ.Σ. έγινε στις 15-07-2013
ΘΕΜΑ 3 : Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (συνέχεια του θέματος του Δ.Σ. της 24ης -04-2013)

Μετά από διαλογική συζήτηση η θέση του Σωματείου πλειοψηφικά είναι η εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 62/2007 προβλέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
Πλην όμως στο ΕΚΑΒ υπηρετούν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Τραυματιοφορέων και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει το ανωτέρω δίπλωμα πλην όμως διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία και έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που αποτελεί αντικείμενο της επιχειρησιακής δράσης για την υλοποίηση του σκοπού του ΕΚΑΒ.
   Υπό τα ανωτέρω αντικείμενο κρίνεται σκόπιμο και επιβεβλημένο να περιληφθεί ως μεταβατική διάταξη στο ΠΔ 62/2007 σύμφωνα με την οποία να παρασχεθεί δυνατότητα χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου στους παραπάνω υπαλλήλους , ώστε να εξισωθούν με τους απόφοιτους ΙΕΚ ΕΚΑΒ ειδικότητας «Διασώστης –Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

Γ. Γραμματέας-Κιτσόπουλος Αλέξιος: Η θέση μου διατυπώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου 2013. Επομένως διαφωνώ με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος – Χούσος Ιωάννης: Η θέση μου διατυπώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου 2013. Επομένως διαφωνώ με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντιπρόεδρος – Καλτσούδας Γεώργιος: Η θέση μου διατυπώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου 2013. Επομένως διαφωνώ με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ της πρότασης είναι οι εξής:
Μαλτέζος Χρήστος
Μαθιόπουλος Γεώργιος
Τσιατσιάνης Θεοφάνης
Μπαρκονίκος Χρήστος
Κυρίτσης Ελευθέριος 
Ζέρβας Θεόδωρος

Τέλος συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτά δεν είναι πληροφορίες, αλλά τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ του Σωματείου μας, δημοσιευμένα στο:

Τα σχόλια τα έκανα στην προηγούμενη ανάρτηση, σχετικά με το ποιους ψηφίζουμε και τι περιμένουμε από αυτούς. Θα γράψω μόνο μερικές παρατηρήσεις.
Πριν από αυτό, να πούμε συγχαρητήρια στα τρία μέλη που μειοψήφησαν και να τους αναφέρουμε πάλι ονομαστικά:
Χούσος Γιάννης - Καλτσούδας Γιώργος - Κιτσόπουλος Αλέξης και για έναν και μόνο λόγο. Στήριξαν την νομιμότητα και για πρώτη φορά συνδικαλιστές δεν υπολογίσανε το «κόστος» σε ψήφους, στην συγκεκριμένη περίπτωση από τους παλιούς συναδέλφους και θέλησαν να δώσουν επιτέλους λύση, στο χρονίζον αυτό πρόβλημα. Η λύση που θέλησαν να δώσουν διασφαλίζει και το ΕΚΑΒ, αλλά και τους απόφοιτους ΙΕΚ, ότι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό. Η πρότασή τους ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΒ. Αυτό ακριβώς κάνει η απόφαση που τελικά πάρθηκε.

Συμβιβαστικά στάθηκε ο Δ/ντης Ιατρικών Υπηρεσιών κος Πύρρος συμφωνώντας με το ΠΕΚΠΑ + 12 χρόνια στο ΕΚΑΒ.
Ο Δ/ντης ΙΕΚ κος Τσανικλίδης διαφωνεί ακόμα και με τους απόφοιτους ΠΕΚΠΑ. Συγχαρητήρια οφείλουμε και στον κο Τσανικλίδη, ένα πολύτιμο στέλεχος του ΕΚΑΒ και μόνιμο και βασικό αρωγό στις προσπάθειές μας για πρόοδο και εκσυγχρονισμό. Αν μη τι άλλο, για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι, σέβεται τη δουλειά του.

Η πρόταση που τελικά κατατέθηκε από το σωματείο είναι αντιγραφή της πρότασης του πρώην Προέδρου του ΕΚΑΒ κου Βαχαβιόλου η οποία γύρισε πίσω….
Εάν σταλεί αυτή η πρόταση πάλι θα απορριφθεί και δεν θα πάρει την άδεια κανένας, γιατί απλά δεν θα βγει η Υπουργική Απόφαση. Καμία λύση λοιπόν και αναρωτηθείτε ποιοι βολεύονται.
Εάν περάσει η πρόταση στο Υπουργείο να την πάρουν όλοι, θα υποστούμε δύο πολύ σοβαρές βλάβες. Όλοι οι οδηγοί των Κ.Υ. και των νοσοκομείων θα αποκτήσουν και αυτοί το δικαίωμα για την άδεια και σε ενδεχόμενη κινητικότητά τους θα μεταταγούν στο ΕΚΑΒ. Καμία πρόσληψη λοιπόν, από τους αποφοίτους ΙΕΚ. Και πάλι πλειοψηφία οι μη πτυχιούχοι στο ΕΚΑΒ. 30 χρόνια πίσω ο Οργανισμός. Κάπως έτσι τα υπολογίζουν αυτοί που προτείνουν η άδεια να πάει σε όλους, ώστε να μείνουν για πάντα στον αφρό. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος.
Η δεύτερη ζημιά θα προκληθεί από τους ιδιώτες.  Γιατί αν η άδεια βγει, κομμένη και ραμμένη στους ήδη εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, θα προσβληθεί και θα ακυρωθεί από τους εργαζόμενους στα ιδιωτικά (με εμπειρία, αλλά χωρίς ΙΕΚ). Αν δεν ακυρωθεί, αλλά περιλάβει και αυτούς, πάλι μια τρύπα στο νερό, γιατί ούτε στα ιδιωτικά θα βρίσκουν δουλειά οι απόφοιτοι ΙΕΚ.
Η ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ.
Ο στόχος πρέπει να είναι, καμία πρόσληψη στο ΕΚΑΒ χωρίς άδεια άσκησης και όλα τα ιδιωτικά ασθενοφόρα να υποχρεούνται να έχουν διασώστες με άδεια άσκησης.
Αυτόματα έτσι, δημιουργείται μια κλειστή δεξαμενή από την οποία θα απορροφηθούν όλοι οι απόφοιτοι ΙΕΚ και θα κατοχυρωθεί το επάγγελμα.
Το 51% των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ έχουν ΙΕΚ ΚΑΙ ΒΕΚ, το 23% έχει ΠΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το ποσοστό αυτό, διότι θα τους δοθεί η δυνατότητα με 22 εβδομάδες εκπαίδευση,      μέσα σε 1-2 χρόνια (δηλαδή 1 εβδομάδα το μήνα μάθημα ) και ορίζοντα 5 έως 7 χρόνια να συμπληρώσουν την εκπαίδευση.
Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε αναλύσει χιλιάδες φορές. Αυτό που θα πω άλλη μια φορά είναι, "προσέχουμε για να έχουμε", που σημαίνει, προσέχουμε όταν ψηφίζουμε, για να μην τρέχουμε.

18 σχόλια:

D. G. Pyrros, MD, EMDM είπε...

Αγαπητέ Κυριάκο,
Οι παρόντες στην σύσκεψη γνωρίζουν ότι η θέση που εγώ πήρα ήταν ότι η άδεια πρέπει να δωθεί ΜΟΝΟ σε αυτούς που έχουν τελειώσει το ΙΕΚ (κανονικό ή ταχύρυθμο) και έχουν και πιστοποίηση από τον ΟΕΚ. Δηλαδή σε αυτούς που έμπρακτα απέδειξαν ότι ΘΕΛΟΥΝ να εκπαιδευτούν και να ΜΠΟΡΟΥΝ να φέρουν τον ΤΙΤΛΟ του ΔΙΑΣΩΣΤΗ. Δεν βρίσκω κανένα κακό κάποιος να είναι άριστο πλήρωμα ασθενοφόρου αλλά μετρώντας τις δυνάμεις του, τα πιθανά προβλήματα του και άλλα να επιλέξει να μην γίνει Διασώστης.
Είναι σίγουρα κακό όμως να διεκδικεί να εξισωθεί με τους διασώστες και μάλιστα με μηδενική ή ελάχιστη προσπάθεια και μάλιστα και εντός ωραρίου!
Στο συγκεκριμένο θέμα καμμία συμβιβαστική λύση δεν είναι ούτε υπέρ των ασθενών ούτε υπέρ των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Η εξίσωση όλων(προς τα κάτω) μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει.
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Δημήτρης Πύρρος

Κυριάκος Σιδηρόπουλος είπε...

Δημοσιεύουμε το σχόλιο του κου Δ. Πύρρου προς αποκατάσταση της αλήθειας, όπως και ο ίδιος αναφέρει. Δεν ήταν πρόθεσή μας να γράψουμε ψέματα για την θέση του στην επιτροπή, αλλά όπως φαίνεται δεν ήταν ακριβής η πληροφόρηση που είχαμε.
Αυτό βέβαια, γιατί δεν βρήκαμε κάπου δημοσιευμένα τα πρακτικά της Επιτροπής, όπως τα αντίστοιχα των συνεδριάσεων του ΔΣ του Σωματείου.
Οφείλουμε επίσης να του ζητήσουμε συγνώμη δημόσια και να τον ευχαριστήσουμε για όλα.

Ανώνυμος είπε...

Μαλτέζος Χρήστος
"μαχιμος επι ετη σε καρεκλες" ΙΕΚ???
Μαθιόπουλος Γεώργιος
"ετερος μαχιμος συνδικαλας -ΙΕΚ?????
Τσιατσιάνης Θεοφάνης
"μαχιμος φαναρτζης-συνδικαλιστης"-ΙΕΚ??????
Μπαρκονίκος Χρήστος
"μαχιμοτατος οδηγος στο συνεργειο"ΙΕΚ?????????
Κυρίτσης Ελευθέριος
ο μονος μαχιμος αλλα ΙΕΚ???????
Ζέρβας Θεόδωρος
"μαχιμος διαβιβαστης-τηλεφωνητης-συνδικαλιστης" -ΙΕΚ??????????

Ολοι αυτοι ( και πολλοι αλλοι συνοδηγοι-οδηγοι-φορεις -κλπ) αγαπητε πιστοποιημενε υποστηριζουν την εξισωση τους μαζι σου στα επαγγελματικα δικαιωματα ΜΟΝΟ που ακομα και το ταχυρρυθμο το σνομπαραν επι σειρα ετων (αν και φτιαχτηκε ακριβως γι αυτους),ζητουσαν να το κανουν ΕΝΤΟΣ ωραριου (εσυ μα....κα το πρωι δουλευες και το απογευμα σερι πηγαινες στο ΙΕΚ για 2 χρονια) ,παρολλα αυτα να που εισαι ακριβως το ιδιο. Αντι -εστω για τα προσχηματα-να υποστηριξουν θεσεις παρομοιες με το ΠΕΚΠΑ+ 12 ετη κλπ,εκμηδενιζουν το ΙΕΚ.Να τους χαιρεσαι και μην ξεχασεις να τους βγαλεις πρωτους στις εκλογες..ολο και καν ρεπουδακι θα παρεις,μπορει να σου καθαρισουν και τιποτα μπεκακια......Μουτς!

Χαρακτηριστικο οσων υπερψηφισαν ειναι οτι

Ανώνυμος είπε...

Λοιπον ψευτοδημοκράτες δημαγωγοί κάντε το εξής απλό, σεβαστείτε (έστω για μια φορά) την ανώτερη εντολή του κράτους μας δηλ. το προεδρικό διάταγμα, δεν είναι πολλές σελίδες και δεν χρειάζετε ιδιαίτερη ερμηνεία του άρθρου 1. ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΕΚ.

ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΦΆΕΙ Η ΑΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΣΑΣ.
Β.Αν.Σ.

Ανώνυμος είπε...

και γιατί το κράτος πρέπει να ρωτήσει τους κάποιους ? Όταν είναι να δώσει άδεια άσκησης επαγγέλματος στους τεχνικούς αερίων καυσίμων θα ρωτήσει αυτούς που μεταφέρουν φιάλες ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ?

N @ Υ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
N @ Υ είπε...

Γεια σας και από εμένα,
Είμαι οδηγός και δουλεύω σε ασθενοφόρο 10 χρόνια,έχω κάνει και σεμινάρια,ζητάω και γω να συνεχίσω να εκπαιδεύομαι στο ι.ε.κ γιατί σέβομαι την ανθρώπινη ζωή που έχω στα χέρια μου ΑΛΛΑ κάποια μυαλά συνδικαλιστών η άλλων αποφασίζουν ότι δεν μπορώ να κάνω ταχύρυθμο γιατί είμαι οδηγός,λες και δια μαγείας θα σταματήσω αύριο το πρωί να δουλεύω εγώ και άλλοι στο ασθενοφόρο,όλα για τα ψηφουλακια των αδιόριστων να μην χαλάσουμε το χατίρι κανενός.
Ούτε προσβλέπω να σας πάρω αυτόν τον τίτλο που περίοπτα χρησιμοποιειται ι.ε.κ σαν να λέμε 4 χρόνια πανεπιστήμιο και μετά μεταπτυχιακό!Αυτές οι νοοτροπίες πρέπει να τελειώσουν κάποια μέρα φίλοι μου,όλοι για κοινό σκοπό εργαζόμαστε είτε οδηγοί είτε εκαβ στον πάσχων πάνω στη "σανίδα" κάτσε να του εξηγήσεις τι είσαι..Και μην μου πει κανένας για διπλώματα γιατί ξέρω και πολλούς "διπλωματούχους"συνάδελφους σας που έγιναν τουρίστες μέσα σε 1 χρόνο δουλειάς και άφησαν την λάντζα στους οδηγούς.
Ένας μάχιμος -οδηγός-και όχι δημ. υπάλληλος με πιστοποίηση ι.ε.κ που κάνει τον τουρίστα

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε niκosy72 δεν μας ειπες δουλευεις γενικα σε ασθενοφορο ή σε ασθενοφορο του ΕΚΑΒ?Εαν δουλευεις στο ΕΚΑΒ εστω σαν οδηγος ποιος σου στερει το δικαιωμα?Μηπως εισαι βαθμιαδας ΥΕ?Για το ΙΕΚ (οποιοδηποτε ΙΕΚ) πρεπει να κατεχεις απολυτηριο Λυκειου για να γινεις δεκτος.Εαν εισαι οδηγος ασθενοφορου εκτος ΕΚΑΒ, επιθυμεις να παρακολουθησεις το ΙΕΚ και κατεχεις τα απαραιτητα για την εισαγωγη σου σε αυτο προσοντα ,γιατι δεν πας στο κανονικο ΙΕΚ ΕΚΑΒ 2 χρονων?Και μη μου πεις για ωραρια εργασιας κλπ γιατι ολοι οσοι τελειωσαν το κανονικο ΙΕΚ το πρωι ή το βραδυ καπου δουλευαν και το απογευμα παρακολουθουσαν τα μαθηματα.Και απο τη στιγμη που δεν σου λεει τιποτα η κατοχη του πτυχιου του ΙΕΚ και το απαξιωνεις λεγοντας περι ..."4 χρονια πανεπιστημιο και μετα μεταπτυχιακο" ποιος ο λογος της πρεμουραςσου?Συμφωνω παντως οτι πρεπει να αλλαξουν οι νοοτροπιες αρχιζοντας απο αυτες που διοριζαν απλα οδηγους στα ασθενοφορα και τη μια μερα στο ΚΥ ή στο νοσοκομειο οδηγουσαν το ασθενοφορο ,την αλλη την αιμοδοσια και τη τριτη το φορτηγο με τα ταψια απο τη κουζινα.Μεινε οδηγος και ΑΠΛΑ οδηγα το οχημα αμα θες,σπουδασε στο ΙΕΚ αμα θελεις και αγαπας και γινε διασωστης πιστοποιημενος και ασε τους υπολοιπους "διπλωματουχους" στη τουριστικη ραστωνη τους.
Ανωνυμος -Δπλωματουχος Διασωστης -με επαγγελματικο Γ κατηγοριας -Αποφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ 2 ετων με παραλληλη εργασια (κατα τη φοιτηση) ως ΟΔΗΓΟΣ βυτιοφορου αποφραξης βοθρων...Καλες σπουδες!

Ανώνυμος είπε...

Ύστερα απο 7 αιτήσεις-απαντήσεις της περιφέρειας στερεάς και του τμήματος επαγγελμάτων υγείας για την Άδεια που νόμιμα δικαιούμαι/ουμαστε, οι έγγραφες απαντήσεις τους με σφραγίδες του κράτους είναι για γέλια. Και εχεις τους μαλάκες του ΕΚΑΒ να λένε το μακρύ και το κοντό του ο καθένας και να περνά ο καιρός.
Β.Αν.Σ.

N @ Υ είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε,
Αντιπαρερχομαι την γεμάτη χολή διάθεση σου για σχόλια,και δεν με ενδιαφέρει η γνώμη και οι προτροπές που μου δίνεις
για σχολές και βόθρους,αλλά γράφω γενικά εδώ μέσα γιατί ίσως κάποιους που τους ενδιαφέρει και βλέπουν το δικαίωμα για συνεχή
εκπαίδευση και το οξύμωρο του πράγματος,να αντιδράσουν .Για να σου λύσω λοιπόν τις απορίες τις δικές σου και να βάλω τα πράγματα
στην θέση τους δουλεύω ως οδηγός ασθενοφόρου νοσοκομείου επαρχίας όπως όφειλες να ξέρεις τα ασθενοφόρα που εκτελούν επείγοντα περιστατικά
και γενικά όλα τα ασθενοφόρα υπάγονται στις εντολές του εκαβ .Άρα κατά μια έννοια δουλεύω ΓΙΑ το εκαβ,θα μπορούσαμε να πούμε 10 χρόνια τώρα.
Παρένθεση,αν εσύ ξέρεις υ.ε οδηγούς ασθενοφόρων και δεν μιλάω για τίποτα προ-συνταξιουχους που μπορεί να έχουν γίνει από μετατάξεις ο.κ.
Γιατί δεν γράφομαι στα 2 χρόνια λοιπόν που είναι το ζητούμενο σου,πρέπει να σκεφτείς ότι ίσως να υπάρχουν ψιλοεξοδα ξέρεις,σπίτια,δάνεια,παιδιά,
φροντιστήρια,καθημερινά πράγματα που σου ξεφεύγουν δηλαδή,πλας όταν είσαι και σε μέρος όπου δεν εχει ι.ε.κ εκαβ για να μην πάρεις μια άνευ αποδοχών
πρέπει να πληρώνεις Χ2 ενοίκια,φαγητό,δεη,κλπ. και με το μισθολόγιο το σημερινό είναι πανεύκολο να μπεις σε τέτοια έξοδα.
Και όλα αυτά γιατί ανέκυψε το θέμα λίγες μέρες πριν δω τούτη την ανάρτηση είχα επικοινωνία με τα ιεκ, με το υπουργείο παιδείας, αλλά ολοι κάθονται
με σταυρωμένα χέρια γιατί κάποιοι συνδικαλιστες δεν αφήνουν οδηγούς ασθενοφόρου η πληρώματα νοσοκομείων να μπουν στα ταχύρυθμα του εκαβ,μόνο όσοι είναι υπάλληλοι του εκαβ
Πιστεύω και πάλι αγαπητέ ανώνυμε να σε κάλυψα,αν έχεις και άλλες απορίες στη διάθεσή σου.Για τους υπολοίπους ευχαριστώ για την φιλοξενία στο μπλογκ και αν μπορείτε
και περνάει από το χέρι σας κάντε κατι και για καποιους που ενδιαφερονται.

Κυριάκος Σιδηρόπουλος είπε...

Απλώς για την οικονομία της συζήτησης να αναφέρω κάποια πράγματα.
Το ότι κάποιος χωρίς ΙΕΚ, μπορεί να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος, δεν σημαίνει ότι αυτόματα εξισώνεται με αυτούς που έχουν πτυχίο. Άλλο το ΙΕΚ ως προαπαιτούμενο για την έκδοση της άδειας και άλλο ως εκπαίδευση.
Κανείς δεν θα ζητούσε άδεια ασκήσεως, αν δεν φοβόταν για την θέση του στο Δημόσιο.
Η άμεσες επιπτώσεις, της χωρίς όρους χορήγησής της, αφορούν μόνον στους άνεργους αποφοίτους ΙΕΚ. Αν δηλαδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να εργάζεται σε ασθενοφόρο, τότε αυτοί ποτέ δεν θα βρουν δουλειά, ούτε σε ιδιωτικό.
Από την άλλη, είναι αντιληπτή η κουτοπονηριά όσων θέλουν να πάρουν την άδεια, ενώ αρνούνται να παρακολουθήσουν το ταχύρυθμο και είναι κατανοητές οι δυσκολίες όσων θέλουν να πάνε στο ΙΕΚ, αλλά δεν μπορούν, ειδικά οι υπάλληλοι της επαρχίας.
Το ΕΚΑΒ οφείλει, να διαχωρίσει τους πρώτους και να βρει τρόπο να βοηθήσει τους δεύτερους. Όχι όμως για να βοηθήσουμε τους δεύτερους, να περάσουν από το παράθυρο οι πρώτοι.

Ανώνυμος είπε...

πάλι δεν καταλάβατε και συνεχίζετε τις κοκορομαχίες, Π.Δ. είναι διαταγή κάτι σαν βασιλική ή αυτοκρατορική διαταγή, και έχεις τώρα εδώ και 6 χρόνια τον κάθε καραγκιόζη πολιτικό να έχει βρει το κόλπο για να εκβιάζει, να μην υπογράφει μια απόφαση δηλαδή έχει βγάλει σε αχριστεία την ανώτερη διαταγή του κράτους, και μαζί στο καραγκιοζιλίκι και εργατοπατέρες,
2)υπάρχουν 6 ειδικότητες ΙΕΚ, οι 5 είναι ενδονοσοκομειακές και η μια η δικιά μας, οι 5 έχουν άδεια όπως και ο βοηθός ΔΕ νοσηλευτής και εμείς οχι. ΘΑ ΣΚΑΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Μπραβω στους τρεις που υποστειριξαν αδεια ασκησεως επαγκελματος στους αποφοιτους του ΙΕΚ ΕΚΑΒ, φτανει πια με τους βολεψακιδες που υποθλαπτουν της σωστες ενεργειες καπιον συναδελφων.....

Ανώνυμος είπε...

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΜΟΝΟ σε απόφοιτους της Σχολής ΕΚΑΒ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ !!!

Ανώνυμος είπε...

Αδεια ΜΟΝΟ σε πιστοποιημενους της σχολης ΕΚΑΒ σκεφτειτε και τον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, μας περνετε στο λαιμο σας ολους ρε κηφηνες συνδικαλιστες. Καποια στιγμη να παει μπροστα η χωρα ρε φτανει πια!

Ανώνυμος είπε...

Όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα εδώ και χρόνια νόμιμα, πληρώντας τα έως τότε κριτήρια, θα πρέπει όλοι να απολυθούν;
Εφόσον δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα ταχύρυθμων, μονόνδρομος είναι η απόλυση;

Κυριάκος Σιδηρόπουλος είπε...

Οι όροι είναι ταυτόσημοι για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η άδεια δεν έχει σχέση με απόλυση, αλλά με την πρόσληψη.