Translate

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Η τελική πρόταση του ΕΚΑΒ προς το Υπουργείο, για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Στις 25-07-2013 έγινε προγραμματισμένη σύσκεψη στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, με σκοπό την κατάθεση πρότασης εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΚΑΒ, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, για τις προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος «Διασώστη - Πληρώματος  Ασθενοφόρου» σύμφωνα με το Π.Δ. / 62 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κος Παπαγιαννίδης Δημήτριος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κος Συγγελάκης Αριστομένης

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Αθήνας κος Τσανικλίδης Μανώλης

Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας κος Πύρρος Δημήτριος

Ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΚΑΒ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ και

Η Π.Ο.Π. ΕΚΑΒ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ και η ΠΟΠ ΕΚΑΒ κατέθεσαν τις προτάσεις τους και έγινε διαλογική συζήτηση χωρίς να ληφθεί απόφαση.Στις 30-07-2013 έγινε νέα συνάντηση, στην οποία αποφασίσθηκε να κατατεθεί πρόταση, με την οποία ΟΛΟΙ οι εν ενεργεία εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ – πληρώματα ασθενοφόρων να μπορούν να τους χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Όπως το προβλέψαμε δηλαδή και το αναφέραμε σε προηγούμενες αναρτήσεις, χωρίς να γνωρίζουμε τι συζητούσε η Επιτροπή. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε καθαρά σε απόφαση της πλειοψηφίας των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων. Για να δούμε λοιπόν, με θέσεις και ονόματα, τι αποφάσισε το Σωματείο της Αθήνας. Με την θέση της ΠΟΠ ΕΚΑΒ, ελπίζω να ασχοληθούν τα μέλη της.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ συζήτησε το θέμα της άδειας σε 2 Δ.Σ.

Το πρώτο Δ.Σ. έγινε στις 24-04-2013
ΘΕΜΑ 5 :  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Πρόεδρος - Χούσος Ιωάννης - Ε.Σ.Κ.Ε. - Κιτσόπουλος Αλέξιος, Κοινή εισήγηση: Μετά το Π.Δ. 62/2007 το οποίο καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα μας δίνεται η δυνατότητα έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κατατεθεί άμεσα πρόταση έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και να σταματήσει το παράδοξο που μέχρι σήμερα γίνεται, οποιοσδήποτε ανειδίκευτος από οποιονδήποτε φορέα ακόμα και από αγροτικούς συνεταιρισμούς να προσφέρει  υπηρεσίες προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες . Οι προϋποθέσεις που πρέπει να καθοριστούν για την χορήγηση της προτείνουμε να είναι το πτυχίο του ΙΕΚ-ΕΚΑΒ ή η βεβαίωση αποφοίτησης από το ΠΕΚΠΑ.
   Επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα για τους ήδη εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο αριθμό σεμιναρίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδικευμένων σεμιναρίων BLS και PHTLS να χορηγείτε  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
   Επίσης για τους αποφοίτους του ΙΕΚ ΕΚΑΒ να λογίζεται ως πρακτική άσκηση η εκπαίδευση του τέταρτου εξαμήνου που στην πράξη είναι πρακτική άσκηση.   
  Επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε βάθος δεκαετίας, οι ήδη εργαζόμενοι που δεν έχουν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις να τις αποκτήσουν.

Καλτσούδας Γεώργιος-ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνάδελφοι, συμφωνώ με τις τοποθετήσεις των δύο παρατάξεων (ΔΑΚΕ-ΕΣΚΕ) και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, αφορά πρώτα από όλα τον ασθενή και μετά την διασφάλιση των πληρωμάτων-διασωστών που θα έρθουν στο ΕΚΑΒ.
   Μπορούμε μέσα σε μια πενταετία να εκπαιδεύσουμε όλους τους εργαζόμενους που δεν έχουν τελειώσει το ΙΕΚ-ΕΚΑΒ. Είτε μέσα από το ΕΣΠΑ είτε σαν ΚΕΚ, τα ταχύρυθμα τμήματα μπορούν να επιδοτηθούν έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πρωινή βάρδια και το απόγευμα να φοιτούν στο ταχύρυθμο, αυξάνοντας έτσι το εισόδημα τους εφόσον επιδοτείται και παράλληλα αναβαθμίζεται και η υπηρεσία μας.

Μπαρκονίκος- ΤΑΣ ΕΚΑΒ: Συνάδελφοι, η  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος πρέπει να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους μέχρι σήμερα. Η υπηρεσία να μεριμνήσει υποχρεωτικά να εκπαιδεύσει όλους τους εργαζόμενους από πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης BLS, ILS και PHTLS.

Ζέρβας Θεόδωρος -Α.Σ.Δ.: Συμφωνώ με την πρόταση του ΤΑΣ- ΕΚΑΒ και συμπληρώνω ότι το συγκεκριμένο θέμα για την χρονική στιγμή που έρχεται θέλει μεγάλη προσοχή και πρέπει να εξασφαλίσει όλους τους εργαζόμενους στην δουλειά και όχι να διχάσει.

Το θέμα διακόπτεται για την επόμενη συνεδρίαση.Το δεύτερο Δ.Σ. έγινε στις 15-07-2013
ΘΕΜΑ 3 : Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (συνέχεια του θέματος του Δ.Σ. της 24ης -04-2013)

Μετά από διαλογική συζήτηση η θέση του Σωματείου πλειοψηφικά είναι η εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 62/2007 προβλέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου».
Πλην όμως στο ΕΚΑΒ υπηρετούν υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Τραυματιοφορέων και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει το ανωτέρω δίπλωμα πλην όμως διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία και έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που αποτελεί αντικείμενο της επιχειρησιακής δράσης για την υλοποίηση του σκοπού του ΕΚΑΒ.
   Υπό τα ανωτέρω αντικείμενο κρίνεται σκόπιμο και επιβεβλημένο να περιληφθεί ως μεταβατική διάταξη στο ΠΔ 62/2007 σύμφωνα με την οποία να παρασχεθεί δυνατότητα χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου στους παραπάνω υπαλλήλους , ώστε να εξισωθούν με τους απόφοιτους ΙΕΚ ΕΚΑΒ ειδικότητας «Διασώστης –Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

Γ. Γραμματέας-Κιτσόπουλος Αλέξιος: Η θέση μου διατυπώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου 2013. Επομένως διαφωνώ με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος – Χούσος Ιωάννης: Η θέση μου διατυπώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου 2013. Επομένως διαφωνώ με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντιπρόεδρος – Καλτσούδας Γεώργιος: Η θέση μου διατυπώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου 2013. Επομένως διαφωνώ με την παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ της πρότασης είναι οι εξής:
Μαλτέζος Χρήστος
Μαθιόπουλος Γεώργιος
Τσιατσιάνης Θεοφάνης
Μπαρκονίκος Χρήστος
Κυρίτσης Ελευθέριος 
Ζέρβας Θεόδωρος

Τέλος συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Αυτά δεν είναι πληροφορίες, αλλά τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ του Σωματείου μας, δημοσιευμένα στο:

Τα σχόλια τα έκανα στην προηγούμενη ανάρτηση, σχετικά με το ποιους ψηφίζουμε και τι περιμένουμε από αυτούς. Θα γράψω μόνο μερικές παρατηρήσεις.
Πριν από αυτό, να πούμε συγχαρητήρια στα τρία μέλη που μειοψήφησαν και να τους αναφέρουμε πάλι ονομαστικά:
Χούσος Γιάννης - Καλτσούδας Γιώργος - Κιτσόπουλος Αλέξης και για έναν και μόνο λόγο. Στήριξαν την νομιμότητα και για πρώτη φορά συνδικαλιστές δεν υπολογίσανε το «κόστος» σε ψήφους, στην συγκεκριμένη περίπτωση από τους παλιούς συναδέλφους και θέλησαν να δώσουν επιτέλους λύση, στο χρονίζον αυτό πρόβλημα. Η λύση που θέλησαν να δώσουν διασφαλίζει και το ΕΚΑΒ, αλλά και τους απόφοιτους ΙΕΚ, ότι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό. Η πρότασή τους ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΒ. Αυτό ακριβώς κάνει η απόφαση που τελικά πάρθηκε.

Συμβιβαστικά στάθηκε ο Δ/ντης Ιατρικών Υπηρεσιών κος Πύρρος συμφωνώντας με το ΠΕΚΠΑ + 12 χρόνια στο ΕΚΑΒ.
Ο Δ/ντης ΙΕΚ κος Τσανικλίδης διαφωνεί ακόμα και με τους απόφοιτους ΠΕΚΠΑ. Συγχαρητήρια οφείλουμε και στον κο Τσανικλίδη, ένα πολύτιμο στέλεχος του ΕΚΑΒ και μόνιμο και βασικό αρωγό στις προσπάθειές μας για πρόοδο και εκσυγχρονισμό. Αν μη τι άλλο, για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι, σέβεται τη δουλειά του.

Η πρόταση που τελικά κατατέθηκε από το σωματείο είναι αντιγραφή της πρότασης του πρώην Προέδρου του ΕΚΑΒ κου Βαχαβιόλου η οποία γύρισε πίσω….
Εάν σταλεί αυτή η πρόταση πάλι θα απορριφθεί και δεν θα πάρει την άδεια κανένας, γιατί απλά δεν θα βγει η Υπουργική Απόφαση. Καμία λύση λοιπόν και αναρωτηθείτε ποιοι βολεύονται.
Εάν περάσει η πρόταση στο Υπουργείο να την πάρουν όλοι, θα υποστούμε δύο πολύ σοβαρές βλάβες. Όλοι οι οδηγοί των Κ.Υ. και των νοσοκομείων θα αποκτήσουν και αυτοί το δικαίωμα για την άδεια και σε ενδεχόμενη κινητικότητά τους θα μεταταγούν στο ΕΚΑΒ. Καμία πρόσληψη λοιπόν, από τους αποφοίτους ΙΕΚ. Και πάλι πλειοψηφία οι μη πτυχιούχοι στο ΕΚΑΒ. 30 χρόνια πίσω ο Οργανισμός. Κάπως έτσι τα υπολογίζουν αυτοί που προτείνουν η άδεια να πάει σε όλους, ώστε να μείνουν για πάντα στον αφρό. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος.
Η δεύτερη ζημιά θα προκληθεί από τους ιδιώτες.  Γιατί αν η άδεια βγει, κομμένη και ραμμένη στους ήδη εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, θα προσβληθεί και θα ακυρωθεί από τους εργαζόμενους στα ιδιωτικά (με εμπειρία, αλλά χωρίς ΙΕΚ). Αν δεν ακυρωθεί, αλλά περιλάβει και αυτούς, πάλι μια τρύπα στο νερό, γιατί ούτε στα ιδιωτικά θα βρίσκουν δουλειά οι απόφοιτοι ΙΕΚ.
Η ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ.
Ο στόχος πρέπει να είναι, καμία πρόσληψη στο ΕΚΑΒ χωρίς άδεια άσκησης και όλα τα ιδιωτικά ασθενοφόρα να υποχρεούνται να έχουν διασώστες με άδεια άσκησης.
Αυτόματα έτσι, δημιουργείται μια κλειστή δεξαμενή από την οποία θα απορροφηθούν όλοι οι απόφοιτοι ΙΕΚ και θα κατοχυρωθεί το επάγγελμα.
Το 51% των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ έχουν ΙΕΚ ΚΑΙ ΒΕΚ, το 23% έχει ΠΕΚΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το ποσοστό αυτό, διότι θα τους δοθεί η δυνατότητα με 22 εβδομάδες εκπαίδευση,      μέσα σε 1-2 χρόνια (δηλαδή 1 εβδομάδα το μήνα μάθημα ) και ορίζοντα 5 έως 7 χρόνια να συμπληρώσουν την εκπαίδευση.
Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε αναλύσει χιλιάδες φορές. Αυτό που θα πω άλλη μια φορά είναι, "προσέχουμε για να έχουμε", που σημαίνει, προσέχουμε όταν ψηφίζουμε, για να μην τρέχουμε.

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Θα πάμε μπροστά;

Σιγά να μην πάμε ... για φούντο πάμε. Το 'χουμε πει, εδώ και χρόνια. Ο λόγος; Αυτό θέλει η πλειοψηφία! Η οποία, όπως έχουμε γράψει δεκάδες φορές, είναι αποφασισμένη να βουλιάξουμε, παρά να αλλάξουμε.
Γιατί αυτή η ανησυχία λοιπόν; Μα για τον απλούστατο λόγο ότι, ο καθένας ανησυχεί για την πάρτη του. Μην βλέπετε τα κροκοδείλια δάκρυα που χύνουν για το μέλλον του ΕΚΑΒ. Αν η κυβέρνηση κλείσει το ΕΚΑΒ και προκηρύξει θέσεις οδηγών βοτανολόγου στο Υπ. Περιβάλλοντος, οι 9 στους 10 θα κάνουν αίτηση! Για το ΕΚΑΒ δεν θα ακουστεί κουβέντα.
Βέβαια το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να κλείσει και αυτό το ξέρουν οι "αγανακτισμένοι" υπάλληλοι. Μπορεί όμως να αλλάξει μορφή και αυτό είναι που δεν θέλουν. Το δημοσιοϋπαλληλίκι δεν το χάνουν, αλλά δεν θέλουν να χάσουν και το βόλεμα. Γι' αυτό φωνάζουν και τρομοκρατούν τους συναδέλφους, δήθεν για ιδιωτικοποίηση, κλείσιμο και άλλες τέτοιες ηλιθιότητες!
Το ερώτημα είναι όμως, γιατί δεν μπορούμε να πάμε μπροστά: Ας το δούμε:
Σε όλον τον κόσμο, σε όλες τις Υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές, υπάρχουν δύο (2) Κλάδοι:
Οι επιχειρήσεις και η υποστήριξη των επιχειρήσεων (διοικητική και τεχνική). Ο κάθε κλάδος διοικείται από τα στελέχη του. Και όσο ανεβαίνουμε στην ιεραρχία, η πλειοψηφία των στελεχών προέρχεται από τον κλάδο των επιχειρήσεων, για ευνόητους λόγους.
Αυτό παγκοσμίως, δεν συμβαίνει μόνο στον Στρατό, στην Αστυνομία κλπ, αλλά και σε Υπηρεσίες όπως το ΕΚΑΒ.
Δείτε τώρα τι συμβαίνει στο ΕΚΑΒ. Από αυτό και μόνο, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Μία υπηρεσία με την ιεραρχία της, πλήρως αποκομμένη από το πεδίο της μάχης.
Ποιοι καλούνται να καλύψουν αυτό το τεράστιο κενό; Οι συνδικαλιστές!!!
Εντάξει να το δεχτούμε, για να πάμε παρακάτω. Πάνω από το 50% των Πληρωμάτων Ασθενοφόρων είναι πτυχιούχοι ΙΕΚ. Σε τι ποσοστό εκπροσωπούνται στα διάφορα Σωματεία; Σιγή.....
Όσο εμείς κάνουμε μπάνια και μαυρίζουμε, στο ΕΚΑΒ συνεδριάζουν δύο πολύ σοβαρές επιτροπές: Μία για Οργανισμό και μία για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Σε τι ποσοστό εκπροσωπούνται οι πτυχιούχοι ΙΕΚ ΕΚΑΒ; Εντελώς τυχαία, ελάχιστο. Θα μπορούσε να ήταν και μηδενικό!
Τι Οργανισμός θα προκύψει από αυτή την επιτροπή και σε τι θα εξυπηρετεί το μέλλον του ΕΚΑΒ; Θα εξυπηρετεί το μέλλον του Διοικητικού, του Τεχνικού, του Νοσηλευτή, του Γιατρού, αλλά μην περιμένετε να εξυπηρετεί το μέλλον του Διασώστη. Θα εξυπηρετεί όλους αυτούς, οι οποίοι ακόμη κι αν δεν υπήρχαν, το ΕΚΑΒ θα δούλευε. Ο κορμός του συστήματος όμως, τα Πληρώματα των ασθενοφόρων, δεν θα φαίνεται πουθενά. Και όποιος θέλει βάζουμε και στοίχημα δημοσίως, στο Internet, να το βλέπει και ο Υπουργός, τον οποίο θα προσπαθήσουν να παραμυθιάσουν, ότι έφτιαξαν καινούριο Οργανισμό! Ντεμέκ που λένε και οι Βόρειοι!
Για την άδεια ασκήσεως τα ίδια και χειρότερα. Όταν δούμε αυτό που θα μαγειρέψουν, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Μπορεί και να μας πέσουν και να τα ψάχνουμε. Εκεί περιμένουμε από τους Γιατρούς να μας σώσουν, γιατί κάποιοι συνάδελφοί μας θέλουν να την δώσουν σε όσους έχουν απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Για ΙΕΚ, ούτε κουβέντα.
Πάμε λοιπόν πάλι στην εκπροσώπηση. Όταν τους ψηφίσαμε, δεν ξέραμε ότι αυτοί θα μας εκπροσωπήσουν στην Διοίκηση και σε διάφορες τέτοιες επιτροπές; Σκέφτηκαν οι πτυχιούχοι ΙΕΚ, να στείλουν δικούς τους στα διάφορα όργανα, για να εκπροσωπούνται και τα δικά τους συμφέροντα; Όχι στενά συντεχνιακά συνάδελφοι, αλλά αν ο πτυχιούχος δεν είναι το μέλλον του ΕΚΑΒ, ποιος είναι; Ο κάθε αγροτοσυνδικαλιστής;
Εκλογές θα ξαναγίνουν. Όπως βλέπετε δεν μιλάω για κόμματα και παρατάξεις. Μιλάω για το μέλλον μας. Αν δεν είναι ήδη αργά! Την εποχή λοιπόν που ζούμε, μικρή σημασία έχει αν ψηφίζουμε Δεξιά, Αριστερά, ή Οικολόγους. Μεγάλη σημασία έχει, ποιον ψηφίζουμε!